Звернення об’єднань і представників громадянського суспільства Закарпаття (Україна) до мирного та свободолюбивого білоруського народу

Братній білоруський народе!

Ми, представники громадських і неурядових організацій та їх коаліцій найзахіднішої області України, що розташована на збігу з кордонами 4-х країн Європейського Союзу, упродовж останніх 8 днів і ночей з величезною тривогою і обуренням та, водночас, і з надією та вірою в перемогу Добра над Злом очікуємо інформаційних повідомлень з Білорусі, динамізм яких наростає і змінюється мало не щогодини.

Серпневими днями і ночами 2020 року, після грубо сфальсифікованих нинішньою білоруською владою президентських виборів, не дивлячись на нічим не спровоковані жорстокі та садистські каральні дії тисяч натренованих  та зазомбованих проти мирних людей силовиків, незважаючи на продумане і підступне відключення Інтернету та на арешт і катування з метою залякування і придушення повстання понад семи тисяч протестувальників і просто перехожих на вулицях білоруських міст – саме Тобі, народе Білорусі, вдалося враз і назавжди розвінчати та поховати дбайливо культивовувані і поширювані міфи.

Ці міфи дозволяли «останньому диктатору Європи» триматися при владі 26 років. Ці міфи, уже зі своїми підступними намірами «поглинання» суверенної держави Білорусі, полюбляла і активно поширювала путінська російська пропаганда.

Головними серед них є міфи про те, що білоруський народ пишається своєю країною саме як заповідником «совка» на чолі з улюбленим «бацькою». Що він покірний і слухняний народ та не сприймає свободу і демократію «прогнилого Заходу». Про те, що народ Білорусі не  здатен до самоорганізації і не має причин для формування серйозної опозиції (окрім «купки нероб і маргіналів»). І вердикт Лукашенка: саме тому розвиток громадянського суспільства і політичних структур Білорусі цілком виправдано мають тотально контролюватися владою на чолі з президентом, котрі начебто єдині знають, як для народу краще.

Насаджування штампу про білоруську покірність і пасивність, на жаль, не сприяло і виробленню чіткої й жорсткої політики західних демократій щодо тривалої диктатури О. Лукашенка у центрі Європи уздовж лінії цивілізаційного розлому між Заходом і, так званою, новою «Євразійською цивілізацією» та войовничою доктриною її панування у світі, взятою на озброєння В. Путіним. Але білоруси, як і українці, історично, цивілізаційно і навіть ментально – європейські народи! Ми навіть були разом з литовцями і поляками у складі історичного Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої, які охоплювали території від Балтійського до Чорного морів.

У ці серпневі дні організовані, усвідомлені і продумані дії повсталого білоруського народу не можуть якнайпильніше не враховувати той сценарій «поглинання», який для Білорусі давно готувався і будуть спроби його реалізації з боку партнера по союзній державі – путінської Росії.

Білоруси, будьте пильними! Лукашенко заради збереження свого диктаторства уже фактично запропонував Росії «захистити Білорусь» від зовнішньої агресії з боку сусідніх країн ЄС, що є абсурдним аргументом.

Водночас, особливістю і перевагою Білорусі в такому сценарії розвитку подій у порівнянні з Україною є те, що білоруські регіони значно однорідніші за складом власне білоруського і патріотичного населення, включаючи, сподіваємось, набагато слабшу можливість активізації «п’ятої» проросійськи орієнтованої колони та етнічних за походженням росіян Білорусі. Втім, і в самій Росії опір автократичному режиму Путіна наростає.

В будь-якому разі, від подальших дій повсталого білоруського народу сьогодні в значній мірі залежить геополітична ситуація у Європі і світі, а значить – і ступінь тернистості повернення України та Білорусі на європейський цивілізаційний шлях розвитку. Після історичних рішень щодо розпаду СРСР у Бєловезькій Пущі у 1991 році сьогодні знову на території Білорусі маємо часову «точку біфуркації». Тепер – щодо долі європейських пострадянських держав у ХХІ столітті.

Громадянське суспільство Закарпаття, засуджуючи політичні репресії нинішньої влади Білорусі, висловлює свою солідарність з братнім європейським білоруським народом! Через інститут волонтерства та інші форми співпраці ми готові передавати громадам Білорусі увесь позитивний досвід системних реформ в Україні та розбудови демократичного суспільства і спроможного та дієздатного місцевого самоврядування в містах і селах вільної країни.

Ми повністю підтримуємо нинішню мирну білоруську революцію. Разом з усім демократичним світом, разом з білоруським народом цими днями скандуємо: «Жыве Беларусь!»

17 серпня 2020 року

Співкоординатори коаліційних об’єднань асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських і неурядових організацій Закарпаття «Реформи задля гідного життя», «Форум екологічного порятунку Закарпаття» та інтелектуальної платформи Закарпаття «Європейськість і демократія як провідники реформ та розбудови громад і територій»: Олег Лукша, Оксана Станкевич-Волосянчук, Віталій Грегор, Станіслав Данко, Олексій Шафраньош, Любомир Шквара, Іван Логай, Василь Карпов, а також десятки інших громадських активістів Закарпаття.

Обращение объединений и представителей гражданского общества Закарпатья (Украина) к мирному и свободолюбивому белорусскому народу

            Братский белорусский народ!

Мы, представители общественных и неправительственных организаций и их коалиций самой западной области Украины, которая расположена на стыке с границами 4-х стран Европейского Союза, в течении последних 8-ми дней и ночей с огромными тревогой и возмущением и, одновременно, с надеждой и верой в победу Добра над Злом ожидали информационных сообщений из Беларуси, динамизм которых нарастает и изменяется каждый час.

Августовскими днями и ночами 2020 года после грубо сфальсифицированных белоруской властью президентских выборов, несмотря на ничем и никем не спровоцированные жесткие и садистские карательные действия тысяч натренированных и зазомбированных против мирных людей силовиков, несмотря на продуманное и коварное отключение Интернета и на аресты и пытки с целью запугивания и подавления восстания более 7 тысяч протестующих и просто прохожих на улицах белорусских городов – именно Тебе, народ Беларуси, удалось раз и навсегда развенчать и похоронить тщательно культивированные и распространяемые много лет мифы. Эти мифы позволяли «последнему диктатору Европы» держаться у власти 26 лет. Эти мифы с коварными намерениями «поглощения » суверенного государства Беларусь полюбляла и активно распространяла и путинская российская пропаганда.

Главные среди этих мифов о том, что белорусский народ гордится своей страной как заповедником «совка» во главе с любимым «бацькой». Что он покорный и послушный народ и не воспринимает свободу и демократию «прогнившего» Запада. О том, что народ Беларуси не способен к самоорганизации и у него нет причин для формирования серьёзной оппозиции (кроме кучки «лентяев и маргиналов»). И к этому вердикт Лукашенка: развитие гражданского общества и политических структур Беларуси совершенно оправданно должны тотально контролироваться властью во главе с президентом, и лишь они могут знать, что лучше для народа.

Навязывание штампов о белорусской покорности и пассивности, к сожалению, не содействовало формированию четкой и жесткой политики государств западных демократий относительно продолжительной диктатуры А. Лукашенка в центре Европы вдоль линии цивилизационного разлома между Западом и, так называемой, новой «Евразийской цивилизацией» и воинственной доктриной её господствования в мире, взятой на вооружение В. Путиным. Но ведь белорусы, как и украинцы, исторически, цивилизационно и даже ментально – европейские народы! Мы даже вместе с литовцами и поляками были в составе исторического Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой на пространстве от Балтийского и до Черного морей.

В эти августовские дни организованные, осознанные и продуманные действия восставшего белорусского народа не могут внимательнейшим образом не учитывать тот сценарий «поглощения», который для Беларуси давно готовился и будут попытки его реализации со стороны партнера по союзному государству – путинской России. Белорусы, будьте бдительны! Лукашенко ради сохранения своего диктаторства уже фактически предложил России «защитить Беларусь от внешних агрессоров» со стороны соседних стран и ЕС, что является абсурдным аргументом.

Особенностью и преимуществом Беларуси в подобном сценарии развития событий в сравнении с Украиной является то, что белорусские регионы значительно более однородны по составу собственно белорусского и патриотически настроенного населения, включая и более слабый фактор возможной активизации «пятой», пророссийски настроенной колонны.

В любом случае, от дальнейших действий восставшего белорусского народа в эти дни в значительной степени зависит и развитие угрозы изменения геополитической ситуации в Европе и в мире, а значит – и степень ужесточения трудностей возвращения Украины и Беларуси на европейский цивилизационный путь развития. После исторических решений по распаду СССР в Беловежской Пуще в 1991 году сегодня вновь на территории Беларуси имеем временную «точку бифуркации». Но сейчас – уже относительно дальнейшей судьбы европейских постсоветских государств в ХХI веке в условиях обострения глобальных вызовов человечеству.

Гражданское общество Закарпатья, резко осуждая политические репрессии нынешней власти Беларуси, выражает свою солидарность с братским европейским белорусским народом! Используя институт волонтерства и другие формы сотрудничества, мы готовы передавать общинам и общественным организациям Беларуси весь свой положительный опыт системных реформ в Украине и построения демократического общества, а также эффективного и действенного местного самоуправления в городах и селах свободной соседней страны.

Приглашаем также белорусов почаще приезжать к нам в очаровательное и богатое горной природой и древней самобытной этнонациональной культурой гостеприимное Закарпатье.

Вместе со всем демократическим мировым сообществом, вместе с белорусским народом в эти дни мы дружно скандируем: «Жыве Беларусь!»

17 августа 2020 года

г. Ужгород, Закарпатье, Украина

Сокоординаторы коалиционных объединений ассоциаций органов местного самоуправления, общественных и неправительственных организаций Закарпатья «Реформы – для достойной жизни», «Форум экологического спасения Закарпатья» и Интеллектуальной платформы Закарпатья «Европейство и демократия как целеуказатели реформ и развития территорий и общин»: Олег Лукша, Оксана Станкевич-Волосянчук, Виталий Грегор, Станислав Данко, Алексей Шафраньош, Любомир Шквара, Иван Логай, Василий Карпов а также десятки других общественных активистов Закарпатья